MEIST

Meie põhieesmärk on Peipsi kalanduspiirkonna säästev arendamine ja sellega kooskõlas olevate projektide väljavalimine ning elluviimine.
Sassukvere Sadama rekonstrueerimine toimus Euroopa Kalandusfondi EKF meetme 4.1 toetuse ja omafinanseeringu toel. Ehitati sadama kai ja slipp
Sassukvere sadamast on saanud kaasaegne kalasadam. Projekti kogumaksumus on 151015,93EUR toetuse suurus 111433,56EUR. Projekti periood 01.10.2012-30.09.2013.a.
 
MTÜ Sassukvere Sadam
Asutajaliikmed on:
Juhatus : Mark Sumnikov
               Igor Glubakov
               Dmitri Vesselov
Liikmeskond:  Rolevar OÜ
                     Mark Sumnikov
                     Igor Glubakov
                     Dmitri Vesselov
                     Andrei Jazõkov
                     Maksim Sharin  
                     Tatjana Susi